ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ - ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

θερμομόνωση - θερμοπρόσωψη

Η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης στα παλαιά και νέα κτίρια καθίσταται όλο και πιο επιτακτική. Βασική αιτία η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και η προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την άσκοπη λειτουργία συστημάτων ψύξης - θέρμανσης. Η θερμομόνωση, αποτελεί το πιό ουσιαστικό στοιχείο ενός κτιρίου διότι όχι μόνο μειώνει τις θερμικές απώλειες αλλα παράλληλα προτατεύει το κτίριο απο τις εξωτερικές περιβαντολογικές συνθήκες δίνοντάς του την επιθυμητή αισθητική. Το σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης JUBIZOL, είναι ένα σύστημα όπου η βασική στρώση κόλλας υαλλοπλέγματος και ο τελικός διακοσμητικός έγχρωμος σοβάς, εφαρμόζεται απευθείας πάνω στην θερμομονωτική πλάκα.